सोंच, लक्ष्य, उद्देश्य र रणनीति

सोंच

कृषि सूचना तथा संचार कार्यक्रमको माध्यमबाट कृषि क्षेत्रको विकासमा टेवा पु-याउने ।

लक्ष्य

आम संचारका छापारेडियोटेलिभिजनआधुनिक सूचना तथा संचार प्रविधि (वेवसाईट/ईमेलमोवाईल) आदि मार्फत कृषि तथा पशुपंक्षीजन्य उत्पादन पूर्वको अबस्थादेखि उत्पादनसंकलनप्रशोधनवितरणवजारीकरण हुँदै उपभोगसम्मको श्रृङखलामा विद्यमान परम्परागत अभ्याससोच र व्यवहारमा परिवर्तन गरी परम्परागत कृषि पेशालाई ज्ञानमा आधारित व्यावसायिक कृषिमा रूपान्तरण गर्न सहयोग पु-याउने ।

उद्देश्य

·         कृषि क्षेत्रमा हासिल भएका वैज्ञानिक उपलब्धी तथा उन्नत प्रविधिहरू एवं उपयोगी सूचना तथा जानकारीहरु आम कृषक समुदायप्रसार कार्यकर्ता र सरोकारवालाहरूलाई आम संचारका माध्यम मार्फत सरल,  छिटो र सुलभ रूपमा उपलब्ध गराउने ।

·         कृषककृषि प्राविधिककृषि व्यवसायी एवं उपभोक्तामा कृषिसँग सम्बन्धित सरकारी नीतिनियम तथा कार्यक्रम बारे आम संचार माध्यम मार्फत अवगत गराउने ।

·         केन्द्रदेखि स्थानीयस्तरसम्म कृषि सूचना तथा संचारको प्रभावकारी संजालको विकास गरी मुलुकको कृषि विकासमा सहयोग पु-याउने ।  

रणनीति

·         रेडियो तथा टेलिभिजनबाट आम कृषक तथा सरोकारवालाहरूका लागि नियमित रुपमा कृषि कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रसारण गर्ने ।

·         रेडियोबाट क्षेत्रीय प्रसारण मार्फत नेपाली र स्थानिय भाषाहरूमा समेत रेडियो कृषि कार्यक्रम प्रसारण गर्ने ।

·         कृषि प्रविधियुक्त पत्रपत्रिकापुस्तिकाफोल्डरहरूकृषि डायरी तथा क्यालेन्डर प्रकाशन एवं वितरण गर्ने ।

·         कृषि नीतिऐननियमावलीनिर्देशिका एवं कार्यविधिहरुलाई प्रकाशन एवं रेडियो तथा टेलिभिजन मार्फत प्रसारण गरी सर्वसाधारण एवं सरोकारवालाहरूलाई जानकारी गराउने ।

·         कृषि प्रविधि सम्वन्धी भिडियो डकुमेन्ट्री एवं सन्देशमूलक जिङ्गलहरू निर्माण गरी रेडिये/टेलिभिजन मार्फत प्रसारण गर्ने, संरक्षण गर्ने एवं कृषकप्राविधिक एवं सम्वन्धित संघसंस्था र निकायहरूलाई उपलब्ध गराउने ।

·         कृषि व्यवसायलाई प्रोत्साहित हुने खालका कार्यक्रम उत्पादन र प्रसारण गर्ने ।

·         कृषि सूचना र संचार कार्यक्रमलाई स्थानीय एफ. एम. रेडियो मार्फत सकेसम्म स्थानीय भाषामा समेत उत्पादन र प्रसारण गरी कृषि प्रविधिमा कृषकहरूको पहुँचलाई अझ सरल र सुदृढ बनाउँदै लैजाने ।

·         सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (ICT)  को प्रयोग मार्फत कृषि प्रविधि प्रसार गर्ने कार्यलाई विस्तार गर्ने ।

·         कृषि पत्रकारितामा क्रियाशील संचारकर्मीहरुको कृषि सूचना सम्बन्धी विषयमा क्षमता अभिवृद्धि गरी निजी क्षेत्रका आम संचार माध्यम मार्फत कृषि प्रविधि र जानकारीहरु प्रकाशन एवं प्रसारण गर्न अभिप्रेरित गर्ने ।

·         निजी क्षेत्रका सञ्चार माध्यमहरुसँगको सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउने ।

حصري نيوز يلاشوت حصري