कृषि सूचना तथा सञ्चार केन्द्रमा यहाँलाई स्वागत छ ।

          परम्परागत कृषि पेशालाई ज्ञानमा आधारित व्यावसायिक कृषिमा रूपान्तरण गर्न आम संचार माध्यमको उपयोग गरी कृषि प्रविधियुक्त सामाग्री र जानकारीमूलक सूचनाहरु कृषक, कृषि उद्यमी, प्रसारकर्ता र सरोकारवालाहरू समक्ष पु-याउने मूख्य जिम्मेवारीका साथ वि.सं. २०२२ सालमा कृषि विभाग मातहत कृषि सूचना शाखाको नाममा हालको कृषि सूचना तथा संचार केन्द्रको स्थापना भएको हो । आम संचारका विभिन्न माध्यमहरु मध्ये वि.सं. २०१८ सालदेखि बन तथा कृषि मन्त्रालयद्वारा प्रकाशन शुरु गरिएको कृषि द्वैमासिक पत्रिका लगायत अन्य पुस्तिका, फोल्डर, पोष्टर एवं कृषि डायरी वि.सं. २०२२ सालदेखि र कृषि क्यालेण्डर आ.व. २०४५/४६ देखि नियमित रुपमा प्रकाशन तथा वितरण हुँदै आएका छन् । वि.सं. २०१८ सालमा ग्राम सेवा कार्यक्रम अन्तर्गत रेडियो कृषि कार्यक्रम प्रसारण शुरु भई वि.सं. २०२३ साल मंसिर २५ देखि रेडियो नेपालबाट नियमित रुपमा कृषि कार्यक्रम प्रसारण भईरहेको छ । वि.सं. २०४६ सालदेखि श्रव्य दृष्य कार्यक्रम अन्तर्गत भिडियो डकुमेन्ट्री तयार गरी नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण गराउन शुरु भएकोमा .................
[ विस्तृत ]

केन्द्र प्रमुख

केन्द्र प्रमुख

 निरु दाहाल पाण्डे
प्रमुख (रा.प.प्र.प्रा)...
[ विस्तृत ]

सूचना अधिकारी

सूचना अधिकारी

XXXXXXX
सुचना अधिकारी
XXXXXXXXXXX
सम्पर्क मोवाइल नं : XXXXXXXXXX...
[ विस्तृत ]

सहायक सुचना अधिकारी

सहायक सुचना अधिकारी

XXXXXXX
सहायक सुचना अधिकारी
XXXXXXXXXXX
सम्पर्क मोवाइल नं : XXXXXXXXXX...
[ विस्तृत ]

हाम्रो प्रकाशन

حصري نيوز يلاشوت حصري